【Scott Supertrac 3 Gore-Tex & Kinabalu 2 Gore-Tex 最新色到貨!】

發布者 dcadmin 2022/12/31 0 評論 新品介紹, 所有文章,

 

【Scott Supertrac 3 Gore-Tex & Kinabalu 2 Gore-Tex 最新色到貨!】

 【Scott Supertrac 3 Gore-Tex & Kinabalu 2 Gore-Tex 最新色到貨!】

嘩!唔經唔覺又一年,轉眼就要同2022講Bye bye~ 呢幾年大家都經歷咗好多嘢,真係遍體鱗傷。無錯!我就係講緊您對鞋,做開運動嘅各位一定好清楚。一對好嘅鞋一定要夠曬全面!今次新翻左幾隻色,大家快啲嚟睇吓喇~
Gore-Tex防水呢家嘢大家熟曬喇,講吓佢地其他特色!
兩款系列嘅鞋底都唔同,俾您應用係唔同場地!
Kinabalu 2就輕巧靈活啲比較適合中短途,跑沙石、樹林同小徑嘅路段,針對性呢幾種地形;Supertrac 3就厚身啲比較適合中長途,遇到泥漿或者崎嶇嘅地形都唔怕,更加針對中長途穩定性。簡單啲嚟講Kinabalu 2就係一部跑車,Supertrac 3就好似一部SUV咁!

發表評論